ثبت پروژه های موفق مایلسایت

لطفا فرم زیر را بصورت کامل و صحیح تکمیل نمایید

تکمیل قسمت های * دار الزامیست.

شما می توانید در صورت تمایل، فایل اکسل این فرم را نیز تکمیل نمونه و برای ما ارسال نمایید.

داخل فایل اکسل تب نمونه تکمیل شده نیز جهت راهنمایی وجود دارد.

  • لطفا عکس های مربوط به این پروژه اعم از نصب و جایگذاری دوربین ها و سایر تجهیزات را همراه این فایل ارسال نمایید. نمونه تصویر از دوربین طبق فرمت اعلامی شامل امتیاز می شود. در صورت دریافت رضایت نامه از کارفرما لطفا تصویر رضایت نامه هم ارسال شود.
    فایل ها را به اینجا بکشید
  • برندمدلتعدادتجهیزات نصب شده